Aktualności

Montaż oszynowania

3 czerwca 2019 r.

Wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem połączeń elektrycznych mostów szynowych i połączeń aparatury pierwotnej.

Montaże konstrukcji i aparatury

11 kwietnia 2019 r.

Realizowanane są prace w zakresie montażu konstrukcji wsporczych pod aparaturę pierwotną oraz montażu samej aparatury pierwotnej.

Koniec okresu wyłączenia

19 stycznia 2019 r.

Zakończono budowę powiązania kablowego 110 kV linii Morzyczyn. Linia 110 kV Morzyczyn-Recław, po okresie wyłączenia pomiędzy 3 a 18 stycznia br., niezbędnego do przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, znów znajduje się ponownie pod napięciem.

Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych

13 grudnia 2018 r.

Wykonawca rozpoczął prace budowlano-montażowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.