Dyskusja publiczna nad projektem MPZP

10 kwietnia  br., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, odbyła się dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu przestrzennego gminy w zakresie ustalenia zasad rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV. Mieszkańcy nie wnieśli uwag do projektu.

Posted in Aktualności.