Zakończenie inwestycji

25 października 2021 r.

Dobiegła końca realizacja kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego województwa zachodniopomorskiego inwestycji – rozbudowy stacji elektroenergetycznej Recław. Stacja jest własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. i na rzecz tej spółki Skarbu Państwa od 25 maja 2017 r. realizowana była przedmiotowa inwestycja. 21 października 2021 zakończyły się ostatnie testy funkcjonalne i stacja przekazana została do eksploatacji.
Bardzo dziękujemy władzom powiatu kamieńskiego oraz Gminy Wolin za współpracę, a mieszkańcom – za wyrozumiałość i cierpliwość wobec niedogodności, jakie mogły się pojawić w tracie prowadzonych prac budowlanych.
Inwestycja jest elementem programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nowoczesna, wydajna infrastruktura energetyczna jest najlepszym impulsem dla rozwoju ekonomicznego regionu i realizacji nowych inwestycji.

Posadowienie zbiorników przeciwpożarowych na stacji Recław

17 marca 2021 r.

W pierwszym kwartale 2021 roku, podpisany został aneks do umowy dot. rozbudowy stacji Recław. Zawarcie aneksu pozwoliło na wznowienie prac związanych z realizacją obwodów potrzeb własnych, co ma związek z dyrektywą unijną dotyczącą NCER.
Na stację dostarczony został agregat prądotwórczy i zbiorniki przeciwpożarowe. Po okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych, wznowione zostały prace związane z posadowieniem zbiorników.

Szczęśliwego nowego roku!

1 stycznia 2021 r.

Życzymy Państwu dużo zdrowia – to teraz najważniejsze, dużo optymizmu każdego dnia oraz konsekwencji w realizacji własnych planów i zamierzeń. Szczęśliwego nowego roku!

Przygotowania do testów SAT

11 grudnia 2020 r.
Na ukończeniu są sprawdzenia Wykonawcy, w trakcie opiniowania są programy testów SAT których rozpoczęcie planowane jest jeszcze w tym miesiącu.