Montaż oszynowania

3 czerwca 2019 r.

Wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem połączeń elektrycznych mostów szynowych i połączeń aparatury pierwotnej.

Montaże konstrukcji i aparatury

11 kwietnia 2019 r.

Realizowanane są prace w zakresie montażu konstrukcji wsporczych pod aparaturę pierwotną oraz montażu samej aparatury pierwotnej.

Koniec okresu wyłączenia

19 stycznia 2019 r.

Zakończono budowę powiązania kablowego 110 kV linii Morzyczyn. Linia 110 kV Morzyczyn-Recław, po okresie wyłączenia pomiędzy 3 a 18 stycznia br., niezbędnego do przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, znów znajduje się ponownie pod napięciem.

Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych

13 grudnia 2018 r.

Wykonawca rozpoczął prace budowlano-montażowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Przekazanie terenu budowy

27 listopada 2018 r.

W dniu 26 listopada 2018 r., Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., przekazał Wykonawcy teren budowy do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

16 listopada 2018 r.

Wykonawca uzyskał, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, pozwolenie na budowę dla etapu I – budowa wprowadzenia linii kablowej 110 kV Morzyczyn-Recław na odcinku od istniejącego słupa nr 220 do istniejącej bramki w polu liniowym nr 12 SE 110 kV Recław wraz z rozbiórką istniejącego odcinka linii 110 kV, etapu II – budowa budynku technologicznego oraz etapu III – budowa stanowiska AT1 i AT2, budynku potrzeb własnych, budynku sprzętu ppoż, budynku pompowni wraz ze zbiornikiem p.poż oraz instalacjami technologicznymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.