Koniec okresu wyłączenia

Zakończono budowę powiązania kablowego 110 kV linii Morzyczyn. Linia 110 kV Morzyczyn-Recław, po okresie wyłączenia pomiędzy 3 a 18 stycznia br., niezbędnego do przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, znów znajduje się ponownie pod napięciem.

Posted in Aktualności.