Kto jest kim w inwestycji

INWESTOR

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

 

WYKONAWCA

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów sp. z o.o.  – jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w realizacji kompleksowo „pod klucz” usług w zakresie projektowania i wykonawstwa robót inwestycyjnych, modernizacyjnych,  remontowych sieci i stacji elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych oraz traktów światłowodowych. Od początku swojej działalności ,tj. od roku 1976, zrealizował szereg znaczących obiektów elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć, w tym obiektów nietypowych, wykonywanych w trudnych warunkach terenowych. Najwyższą jakość prowadzenia działalności przez ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra, efektywny system zarządzania, nowoczesny sprzęt oraz znaczny potencjał produkcyjny i kapitałowy.

www.zwse.rzeszow.pl

PILE ELBUD S.A. – firma specjalizująca się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla całej branży budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania poprzez kompletację dostaw, wykonawstwo i rozruch aż do przekazania obiektu Inwestorowi.

Spółka PILE ELBUD powstała w 2000 roku na bazie kadry inżynieryjno-technicznej wywodzącej się z Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Kraków.

www.pile-elbud.pl