Lokalizacja inwestycji

Stacja 110 kV Recław znajduje się w gminie Wolin, w powiecie kamieńskim, województwie zachodniopomorskim.

 

Lokalizacja stacji Recław w obszarze sieci KSE.

Stacja elektroenergetyczna 110 kV Recław położona jest w pobliżu miejscowości Recław przy skrzyżowaniu torów PKP relacji Świnoujście – Szczecin z drogą relacji Recław – Kamień Pomorski. Od strony zachodniej działka graniczy z drogą Recław – Kamień Pomorski, od strony południowej z torami kolejowymi, od strony wschodniej i północnej z terenem należącym do PKP na którym znajduje się droga dojazdowa do stacji PKP Recław.

Obecnie stacja zajmuje obszar o wymiarach 204 m x 143 m. Nowa część stacji będzie zawierać się w obszarze istniejącej stacji i obejmie teren o wymiarach 88 m x 143 m.