Znaczenie inwestycji

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) zapewnia powszechność dostępu i korzystania z energii elektrycznej. W ciągu ostatnich kilku lat Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., w ramach realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku, uruchomiły proces inwestycyjny na niespotykaną dotychczas skalę. Zgodnie z przyjętym Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej do 2025 roku, nakłady na ten cel szacowane są na ponad 20 mld zł.

Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV  jest elementem programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Celem inwestycji jest zwiększenie pewności zasilania powiatu kamieńskiego i całego województwa zachodniopomorskiego. Nowoczesna, gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna jest jednym z największych impulsów rozwoju ekonomicznego i zwiększa możliwości inwestycyjne w naszym kraju. Dzięki niezawodności dostaw energii elektrycznej zwiększa się także komfort życia mieszkańców.