Aktualności

Koniec okresu wyłączenia

19 stycznia 2019 r.

Zakończono budowę powiązania kablowego 110 kV linii Morzyczyn. Linia 110 kV Morzyczyn-Recław, po okresie wyłączenia pomiędzy 3 a 18 stycznia br., niezbędnego do przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, znów znajduje się ponownie pod napięciem.

Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych

13 grudnia 2018 r.

Wykonawca rozpoczął prace budowlano-montażowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Przekazanie terenu budowy

27 listopada 2018 r.

W dniu 26 listopada 2018 r., Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., przekazał Wykonawcy teren budowy do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

16 listopada 2018 r.

Wykonawca uzyskał, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, pozwolenie na budowę dla etapu I – budowa wprowadzenia linii kablowej 110 kV Morzyczyn-Recław na odcinku od istniejącego słupa nr 220 do istniejącej bramki w polu liniowym nr 12 SE 110 kV Recław wraz z rozbiórką istniejącego odcinka linii 110 kV, etapu II – budowa budynku technologicznego oraz etapu III – budowa stanowiska AT1 i AT2, budynku potrzeb własnych, budynku sprzętu ppoż, budynku pompowni wraz ze zbiornikiem p.poż oraz instalacjami technologicznymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji ostateczna

25 października 2018 r.

W dniu 24 października 2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poświadczył ostateczność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV.

Wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

30 września 2018 r.

We wrześniu Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla: Budowa budynku technologicznego  (ETAP II) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV” oraz wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla: Budowa stanowiska autotransformatora AT1, AT2, budynku potrzeb własnych, budynku sprzętu p.poż, budynku pompowni p.poż wraz ze zbiornikami p.poż oraz instalacjami technologicznymi (ETAP III) w ramach zadania „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Wykonawca złożył też wniosek o pozwolenie wodnoprawne do PGW Wody Polskie RZGW Szczecin.

UW Szczecin wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: Budowa wprowadzenia linii kablowej 110 kV Morzyczyn-Recław na odcinku od istniejącego słupa nr 220 do istniejącej bramki w polu liniowym nr 12 SE 110 kV Recław  wraz z rozbiórką istniejącego odcinka linii 110 kV  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Decyzja środowiskowa wydana

12 września 2018 r.

W dniu 11 września 2018 r., Wykonawca uzyskał decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.