Aktualności

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

16 listopada 2018 r.

Wykonawca uzyskał, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, pozwolenie na budowę dla etapu I – budowa wprowadzenia linii kablowej 110 kV Morzyczyn-Recław na odcinku od istniejącego słupa nr 220 do istniejącej bramki w polu liniowym nr 12 SE 110 kV Recław wraz z rozbiórką istniejącego odcinka linii 110 kV, etapu II – budowa budynku technologicznego oraz etapu III – budowa stanowiska AT1 i AT2, budynku potrzeb własnych, budynku sprzętu ppoż, budynku pompowni wraz ze zbiornikiem p.poż oraz instalacjami technologicznymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji ostateczna

25 października 2018 r.

W dniu 24 października 2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poświadczył ostateczność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV.

Wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

30 września 2018 r.

We wrześniu Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla: Budowa budynku technologicznego  (ETAP II) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV” oraz wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla: Budowa stanowiska autotransformatora AT1, AT2, budynku potrzeb własnych, budynku sprzętu p.poż, budynku pompowni p.poż wraz ze zbiornikami p.poż oraz instalacjami technologicznymi (ETAP III) w ramach zadania „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Wykonawca złożył też wniosek o pozwolenie wodnoprawne do PGW Wody Polskie RZGW Szczecin.

UW Szczecin wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: Budowa wprowadzenia linii kablowej 110 kV Morzyczyn-Recław na odcinku od istniejącego słupa nr 220 do istniejącej bramki w polu liniowym nr 12 SE 110 kV Recław  wraz z rozbiórką istniejącego odcinka linii 110 kV  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Decyzja środowiskowa wydana

12 września 2018 r.

W dniu 11 września 2018 r., Wykonawca uzyskał decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zakończenie konsultacji społecznych ws. decyzji środowiskowej

20 sierpnia 2018 r.

W ramach prowadzonej procedury środowiskowej zakończył się etap konsultacji społecznych. Uzyskano wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”

Finalny etap procedury środowiskowej

31 lipca 2018 r.

30 lipca br. zakończony został etap dotyczący możliwości składania uwag i wniosków, w ramach procedury środowiskowej, zgodnie z obwieszczeniem wydanym przez RDOŚ Szczecin.

Publikacja uchwały ws. MPZP

22 czerwca 2018 r.

W dniu 21 czerwca br., w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, opublikowana została Uchwała nr XLIX/640/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębie Recław, uwzględniającego rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV.

Zakończenie wyłożenia MPZP

24 kwietnia 2018 r.

W dniu 23.04.2018 r. zakończył się proces publicznego wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w zakresie ustalenia zasad rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV.

Dyskusja publiczna nad projektem MPZP

11 kwietnia 2018 r.

10 kwietnia  br., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, odbyła się dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu przestrzennego gminy w zakresie ustalenia zasad rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV. Mieszkańcy nie wnieśli uwag do projektu.