Aktualności

Spotkanie z Burmistrzem Wolina

23 lutego 2018 r.

W dniu 22 lutego br., przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, podczas spotkania z Burmistrzem, Panem Eugeniuszem Jasiewiczem oraz urzędnikami UM w Wolinie, przedstawili zakres przedmiotowy i czasowy inwestycji. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że 'Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV' jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne regionu.
W Urzędzie Gminy Wolin, na stanowiskach informacyjnych, dostępne są broszury, w których przedstawiona została przedmiotowa inwestycja.

Formalnoprawne przygotowanie inwestycji

31 stycznia 2018 r.

Wykonawca inwestycji prowadzi działania związane z formalnoprawnym przygotowaniem  inwestycji. Trwają również prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, na podstawie której będą realizowane prace budowlano-montażowe.

Przypominamy, że istnieje możliwość kontaktu z Wykonawcą. Wszelkie pytania prosimy kierować za pośrednictwem poczty mailowej: kontakt@stacjareclaw.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na niniejszej stronie lub telefonicznie, do Rzecznika prasowego inwestycji, Pana Tomasza Dudzińskiego, pod nr tel.: 502 175 301.

Wykonawcy inwestycji

14 grudnia 2017 r.

Konsorcjum firm: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. oraz PILE ELBUD S.A., w wyniku wygranego przetargu, zostało wybrane na Wykonawcę inwestycji „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Dane o przetargu