Aktualności

Zakończenie konsultacji społecznych ws. decyzji środowiskowej

20 sierpnia 2018 r.

W ramach prowadzonej procedury środowiskowej zakończył się etap konsultacji społecznych. Uzyskano wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”

Finalny etap procedury środowiskowej

31 lipca 2018 r.

30 lipca br. zakończony został etap dotyczący możliwości składania uwag i wniosków, w ramach procedury środowiskowej, zgodnie z obwieszczeniem wydanym przez RDOŚ Szczecin.

Publikacja uchwały ws. MPZP

22 czerwca 2018 r.

W dniu 21 czerwca br., w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, opublikowana została Uchwała nr XLIX/640/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębie Recław, uwzględniającego rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV.

Zakończenie wyłożenia MPZP

24 kwietnia 2018 r.

W dniu 23.04.2018 r. zakończył się proces publicznego wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w zakresie ustalenia zasad rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV.

Dyskusja publiczna nad projektem MPZP

11 kwietnia 2018 r.

10 kwietnia  br., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, odbyła się dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu przestrzennego gminy w zakresie ustalenia zasad rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV. Mieszkańcy nie wnieśli uwag do projektu.

Spotkanie z Burmistrzem Wolina

23 lutego 2018 r.

W dniu 22 lutego br., przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, podczas spotkania z Burmistrzem, Panem Eugeniuszem Jasiewiczem oraz urzędnikami UM w Wolinie, przedstawili zakres przedmiotowy i czasowy inwestycji. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że 'Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV’ jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne regionu.
W Urzędzie Gminy Wolin, na stanowiskach informacyjnych, dostępne są broszury, w których przedstawiona została przedmiotowa inwestycja.

Formalnoprawne przygotowanie inwestycji

31 stycznia 2018 r.

Wykonawca inwestycji prowadzi działania związane z formalnoprawnym przygotowaniem  inwestycji. Trwają również prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, na podstawie której będą realizowane prace budowlano-montażowe.

Przypominamy, że istnieje możliwość kontaktu z Wykonawcą. Wszelkie pytania prosimy kierować za pośrednictwem poczty mailowej: kontakt@stacjareclaw.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na niniejszej stronie lub telefonicznie, do Rzecznika prasowego inwestycji, Pana Tomasza Dudzińskiego, pod nr tel.: 502 175 301.

Wykonawcy inwestycji

14 grudnia 2017 r.

Konsorcjum firm: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. oraz PILE ELBUD S.A., w wyniku wygranego przetargu, zostało wybrane na Wykonawcę inwestycji „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Dane o przetargu