Plan rozwoju sieci przesyłowej do 2025 r.

Aby dostarczyć prąd elektryczny do dowolnego miejsca, konieczne jest sprawne działanie wszystkich urządzeń potrzebnych do jego wytwarzania, przesyłania i rozdziału. Energia elektryczna dostarczana do naszych domów wytwarzana jest w kilkudziesięciu elektrowniach, a jej dostarczenie do indywidualnego odbiorcy, często oddalonego od elektrowni o kilkaset kilometrów, możliwe jest dzięki sieci linii i stacji elektroenergetycznych.

Krajowy System Elektroenergetyczny połączony jest z systemami elektroenergetycznymi większości krajów Unii Europejskiej. Współpraca z systemami energetycznymi innych krajów, takich jak Niemcy, Czechy, Szwecja czy Słowacja, pozwala nie tylko na międzynarodową wymianę energii elektrycznej, lecz przede wszystkim zapewnia możliwość dostarczenia do Polski energii elektrycznej z zagranicy, w przypadku np. wystąpienia poważnej awarii w systemie. Wzrost wymagań co do jakości energii elektrycznej i niezawodności jej dostawy, a także potrzeba dostosowywania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do rosnących wymagań współpracy z systemami innych krajów Unii Europejskiej, wymaga stałej rozbudowy i unowocześniania sieci linii i stacji elektroenergetycznych.

Przy wyborze, zarówno wariantów lokalizacyjnych, jak i konkretnych rozwiązań technicznych poszczególnych obiektów elektroenergetycznych, projektanci dążą do usunięcia tych uciążliwości. Zmuszeni są jednak brać także pod uwagę koszty pracy całego systemu, od których w znacznej mierze zależy cena energii elektrycznej u odbiorcy. Nie ulega jednak wątpliwości, że wzrost wymagań co do jakości energii elektrycznej i niezawodności jej dostaw powoduje konieczność stałego unowocześniania bazy technicznej polskiej energetyki.

Plan rozwoju sieci przesyłowej