Przekazanie terenu budowy

W dniu 26 listopada 2018 r., Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., przekazał Wykonawcy teren budowy do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Posted in Aktualności.