Publikacja uchwały ws. MPZP

W dniu 21 czerwca br., w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, opublikowana została Uchwała nr XLIX/640/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębie Recław, uwzględniającego rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV.

Posted in Aktualności.