Spotkanie z Burmistrzem Wolina

W dniu 22 lutego br., przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, podczas spotkania z Burmistrzem, Panem Eugeniuszem Jasiewiczem oraz urzędnikami UM w Wolinie, przedstawili zakres przedmiotowy i czasowy inwestycji. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że 'Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV’ jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne regionu.
W Urzędzie Gminy Wolin, na stanowiskach informacyjnych, dostępne są broszury, w których przedstawiona została przedmiotowa inwestycja.

Posted in Aktualności.