Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wykonawca uzyskał, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, pozwolenie na budowę dla etapu I – budowa wprowadzenia linii kablowej 110 kV Morzyczyn-Recław na odcinku od istniejącego słupa nr 220 do istniejącej bramki w polu liniowym nr 12 SE 110 kV Recław wraz z rozbiórką istniejącego odcinka linii 110 kV, etapu II – budowa budynku technologicznego oraz etapu III – budowa stanowiska AT1 i AT2, budynku potrzeb własnych, budynku sprzętu ppoż, budynku pompowni wraz ze zbiornikiem p.poż oraz instalacjami technologicznymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Posted in Aktualności.