Wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

We wrześniu Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla: Budowa budynku technologicznego  (ETAP II) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV” oraz wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla: Budowa stanowiska autotransformatora AT1, AT2, budynku potrzeb własnych, budynku sprzętu p.poż, budynku pompowni p.poż wraz ze zbiornikami p.poż oraz instalacjami technologicznymi (ETAP III) w ramach zadania „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Wykonawca złożył też wniosek o pozwolenie wodnoprawne do PGW Wody Polskie RZGW Szczecin.

UW Szczecin wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: Budowa wprowadzenia linii kablowej 110 kV Morzyczyn-Recław na odcinku od istniejącego słupa nr 220 do istniejącej bramki w polu liniowym nr 12 SE 110 kV Recław  wraz z rozbiórką istniejącego odcinka linii 110 kV  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV”.

Posted in Aktualności.