Zakończenie wyłożenia MPZP

W dniu 23.04.2018 r. zakończył się proces publicznego wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w zakresie ustalenia zasad rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV.

Posted in Aktualności.