Zakończenie inwestycji

Dobiegła końca realizacja kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego województwa zachodniopomorskiego inwestycji – rozbudowy stacji elektroenergetycznej Recław. Stacja jest własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. i na rzecz tej spółki Skarbu Państwa od 25 maja 2017 r. realizowana była przedmiotowa inwestycja. 21 października 2021 zakończyły się ostatnie testy funkcjonalne i stacja przekazana została do eksploatacji.
Bardzo dziękujemy władzom powiatu kamieńskiego oraz Gminy Wolin za współpracę, a mieszkańcom – za wyrozumiałość i cierpliwość wobec niedogodności, jakie mogły się pojawić w tracie prowadzonych prac budowlanych.
Inwestycja jest elementem programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nowoczesna, wydajna infrastruktura energetyczna jest najlepszym impulsem dla rozwoju ekonomicznego regionu i realizacji nowych inwestycji.

Posted in Aktualności.